CNC stroje

CNC stroje - počítačom číslicovo riadené stroje (Computer Numerically Controlled)

 

CNC stroje možné využiť na výučbu v školách, učilištiach a reklamných agentúrach atď.

 

 

 

Plnoprofesionálny drevoobrávací stroj s výmeníkom nástrojov.